Acasă Dezvăluiri EXCLUSIV! Documentul cu care a fost EXECUTAT directorul Roman de la Teatrul...

EXCLUSIV! Documentul cu care a fost EXECUTAT directorul Roman de la Teatrul Anton Pann

Am intrat în posesia raportului de evaluare finală a directorului Adrian Roman, de la Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, evaluare care a avut loc în data de 14 martie 2018 şi care a fost prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30 martie 2018. De asemenea, regizorul Roman este director interimar începând cu data de 1 mai 2018, până la finele lunii iulie 2018, când se preconizează că se finalizează toate etapele concursului de proiecte de management, care a fost lansat în data de 14 mai 2018.
Foarte interesant mai este şi faptul că acest contract de interimat a fost semnat în data de 3 aprilie 2018, cu o lună înainte de a intra în vigoare. Aşadar, se poate observa cu uşurinţă că lucrurile au fost demarate cu ceva luni în urmă, iar acum toată această tevatură nu le prieşte unora, care doresc să fie bine ca să nu fie rău. Păi să fie bine, zicem şi noi! Şi corect, şi drept, şi legal, dar mai ales MORAL! Considerăm că este important.

RAPORTUL EVALUARII FINALE
privind managementului realizat de managerul Teatrului „Anton Pann” Ramnicu Valcea, domnul Adrian-Constantin Roman

Comisia de evaluare finala a managementului realizat de domnul Adrian-Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Ramnicu Valcea, s-a constituit, potrivit art. 2 din Dispozitia Preşedintelui Consiliului Judetean Valcea nr. 217 din 22 februarie 2018.
Comisia de evaluare a procedat Ia evaluarea finala a activitatii managerului, conform Regulamentului de organizare şi desfaşurare a evaluării managementului Ia cele ase institutii publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Valcea, aprobat prin Dispozitia Pre edintelui Consiliului Judetean Valcea nr. 11 din 11 ianuarie 2018.

În vederea analizarii Raportului de activitate pentru evaluarea finala a managementului nr. 641/09.02.2018, lnregistrat Ia Consiliul Judetean Valcea sub nr. 17651/R din 09.02.2018, au fost puse Ia dispozitia Comisiei de evaluare finala a managementului realizat de domnul Adrian-Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Ramnicu Valcea, referatele privind analiza aspectelor juridice, economice, legate de resurse umane i de management al institutiei publice de cultura respective, însoţite de:
– Proiectul de management Ia Teatrul „Anton Pann” Ramnicu Valcea, prevazut In Anexa nr.1 la contractul de management nr. 2946/625 din 23.02.2016, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi domnul Adrian¬ Constantin Roman, în calitate de manager al instituţiei publice de cultura respective;
– Programul minimal, prevăzut în Anexa nr. 2 la contractul de management nr. 2946/625 din 23.02.2016, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi domnul Adrian-Constantin Roman, în calitate de manager al instituţiei publice de cultură respective.
Astfel, în urma analizării documentaţiei menţionate mai sus, comisia de evaluare a acordat nota medie 8 (opt), conform Procesului verbal nr. 3022 din 06 martie 2018, notele membrilor comisie consemnate în grilele de notare pentru subcriteriile evaluate fiind următoarele:

Membru comisie de evaluare:
Doru Motoc 8 (opt)
Vetuta Ciocan 8 (opt)
loan Comşa 8 (opt)

Având în vedere rezultatele obţinute, comisia de evaluare şi secretariatul acesteia au trecut la desfăşurarea celei de-a 11-a etape, cea a interviului, etapa în cadrul căreia s-a prezentat domnul Adrian-Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
În cea de-a 11-a etapă, consemnată, atât în scris, cât şi înregistrată în format audio cu acordul managerului evaluat, domnul Adrian-Constantin Roman, a prezentat activitatea de management desfăşurată în cadrul instituţiei, colaborările încheiate şi participarea la evenimente festive şi culturale.
Totodată, membrii comisiei de evaluare finala au pus întrebări domnului Adrian-Constantin Roman în legătura cu activitatea acestuia, în urma evaluării răspunsurilor acordându-se nota medie 9 (NOUĂ), notele membrilor comisiei, consemnate In Grilele de notare pentru subcriteriile evaluate, fiind următoarele:

Membru comisie de evaluare:
Doru Motoc 9 (NOUĂ)
Vetuta Ciocan 9 (NOUĂ)
loan Comşa 9 (NOUĂ)

Notarea individuala a membrilor comisiei de evaluare în cadrul celei de-a 11-a etape s-a anexat la Procesul-verbal nr. …. din 14 martie 2018, iar rezultatele finale ale ambelor etape sunt menţionate în FIŞA DE EVALUARE¬

ANEXA nr. 2, ataşată la prezentul Raport de evaluare.

În urma evaluării finale a managementului realizat de domnul Adrian¬ Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, nota finală este 8,50
Ca urmare a notei finale obţinute, comisia de evaluare finala a managementului RECOMANDA Consiliului Judeţean Vâlcea CONTINUAREA MANAGEMENTULUI de către domnul Adrian-Constantin Roman la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, pe durată determinată, începând cu data de 01 mai 2018, până la data încheierii contractului de management cu câştigătorul concursului de proiecte de management organizat de către autoritate pentru ocuparea funcţiei de manager al instituţiei.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here